Witamy w systemie eRekrutacji!!!

Niniejsza strona przeznaczona jest dla kandydatów na studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe prowadzone w języku polskim. Rejestracja on-line równoznaczna jest z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, będącego jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji. Następnie należy skompletować wszystkie wymagane dokumenty i złożyć je w Dziekanacie Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle.


Rejestracja ON-LINE jest obowiązkowa

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych osoby rejestrującej się oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Podkarpacką Szkołę Wyższą w Jaśle dla celów postępowania kwalifikacyjnego, realizacji obowiązków określonych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym oraz w innych przepisach prawa, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.


Do wypełnienia formularza należy przygotować

  • dowód osobisty,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (nie dotyczy kandydatów na studia I stopnia).

Proces rejestracji składa się z kilku kroków, muszą być wykonane w sposób ciągły. Nie zamykaj okna przeglądarki, dopóki proces rejestracji nie zostanie zakończony.

Rozpocznij rejestrację

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Błąd !

Uwaga